Het koetshuis behorende tot het landhuis “De Heuvel” in Rotterdam is gebouwd in eclectische stijl naar ontwerp van architect J.F. Metzelaar. Het gebouw is rond 1860 gebouwd in opdracht van J.A. Notteboom. De oorspronkelijke functie bijgebouw van het landhuis, koetshuis met paardenstallen en woonhuis voor de koetsier.

Groot onderhoud

Voor het koetshuis, een beschermd rijksmonument aan de Baden Powelllaan, is een renovatie/restauratieplan ontwikkeld op verzoek van Stadsontwikkeling Rotterdam. Het betreft voornamelijk herstelwerkzaamheden aan het casco als gevolg van verzakkingen in de ondergrond en een flink aantal onderdelen met achterstallig onderhoud.

Bosporus Bouw heeft per mei 2014 de opdracht om zorg te dragen voor de groot onderhoudswerkzaamheden voor het behoud van dit Rijksmonument enerzijds en anderzijds aanpassingen aanbrengen welke het gebouw beter geschikt maken voor toekomstig gebruik. De belangrijkste monumentale elementen behouden van het gebouw is een vereiste en zoveel mogelijk in originele staat terugbrengen van het koetshuis.

Koetshuis

BOSPORUS bouw